یکشنبه 4 تیر 1396

اخبار
1395/06/10 12:26

ترکیب جدید اعضاء هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه سیدکو

ترکیب جدید اعضاء هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه سیدکو

در راستای اجرای ماده 241 اصلاحی قانون تجارت و همچنین با عنایت به دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال 94، اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تابعه سیدکو تغییر یافته و جلسات تودیع و معارفه برگزار گردید .

در این جلسات، احکام مربوطه از سوی مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، جناب آقای مهندس دادش، به اعضاء اهدا گردیده و سپس خط مشی و برنامه های آتی در شرکتهای تابعه تبیین گردید .
اعضاء هیات مدیره در شرکتهای گروه به شرح ذیل تغییر یافت :

شرکت سیمان کرمان :
آقای محمود موذن چی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره (
آقای فرود عزیزی طاس احمدی (عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره)
آقای جواد سلطانی نژاد (عضوغیر موظف هیات مدیره
(
آقای رضا اسماعیلی (عضو غیر موظف هیات مدیره (

شرکت سیمان مازندران :
آقای علی حسین پور (مدیرعامل و عضو هیات مدیره (
آقای علی جعفری زاده (عضو موظف و رئیس هیات مدیره (
آقای علی نیکخواه سرنقی (عضو غیر موظف هیات مدیره (

شرکت بین المللی ساروج بوشهر :
آقای هوشنگ بالازاده نیری (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) 

آقای عبداله مردانی (عضو موظف و رئیس هیات مدیره )
آقای بهزاد امامی پور (عضو غیرموظف هیات مدیره )

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
رویدادها
گالری تصاویر