دوشنبه 1 آبان 1396
معرفی شرکت سیمان فراز فیروزکوه

شرکت سیمان فراز فیروزکوه در تاریخ 10/04/1381 تاسیس و تحت شماره 1288468 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و با عنایت به بررسی های انجام شده ایجاد اولین واحد به ظرفیت یک میلیون تن کلینکر در سال مصوب و در تاریخ 30/05/1383 مجوز لازم برای منظور فوق از اداره کل صنایع و معادن استان تهران دریافت گردید.
در شهریور ماه 1381 با حضور مقامات کشوری و محلی کلنگ احداث کارخانه به زمین زده شد و عملا فعالیت های طرح از اوایل اردیبهشت ماه سال 1382 آغاز و طی کمتر از 4 سال در اوایل فروردین سال 1386 به اتمام و بهره برداری آزمایشی رسید.
سرمایه: 270.000 میلیون ریال
ظرفیت تولید: یک خط تولید کلینکر 3300 تن در روز 


محصولات

      سیمان نوع 2
اعضای هیات مدیره
       نام و نام خانوادگی  نماینده 
یوسفی مدیرعامل 
علیرضا فاطمی   سیدکو 
سید یعقوب موسوی   سیمان شمال 
فریبرز مقیمی  اسپندار 
پیراف هسلر   اسپندار 
علی نجفی  سرمایه گذاری سیمان اسپندار