یکشنبه 15 تیر 1399
اطلاعات تماس


 دفتر مرکزی: تهران-بلوار افریقا-خیابان ناهید غربی-ساختمان شماره 20


 کد پستی: 1967757451
 

  تلفن: 8-22024895-021
 

 تلفکس: 22053442-021
   

 پست الکترونیکی: info@cidco.ir
 

 نشانی الکترونیکی: www.cidco.ir

کد اقتصادی: 411111884454

شناسه ملی: 10102593454

شماره ثبت: 218006

تاریخ ثبت: 1382/12/13


نشانی بر روی نقشه
صندوق نظرات
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی :  
موضوع :
عنوان :  
متن :

محتوا