اخبار


اطلاعیه بورس در خصوص آغاز عملیات بازارگردانی سشمال-سمازن و سکرما

اطلاعیه بورس در خصوص آغاز عملیات بازارگردانی سشمال-سمازن و سکرما

هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در راستای ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران در شرکت های زیر مجموعه فرعی خود اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی نمود. بر این ...
تندیس واحد نمونه كیفیت در سال 99  سیمان مازندران

تندیس واحد نمونه كیفیت در سال 99 سیمان مازندران

شرکت سیمان مازندران به عنوان تنها واحد نمونه استاندارد ، استان انتخاب و معرفی گردید. طی مراسمی که روز گذشته مورخ 99/08/27 در محل اداره استاندارد استان مازندران تندیس تقدیر از شرکت سیمان مازندران به نماینده این شرکت اهداء گردید. ...
<strong>بازدید از کارخانه سیمان شمال</strong>

بازدید از کارخانه سیمان شمال

مورخ 1399/08/18 مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، روز یکشنبه مورخ 99/08/18 از روند اجرایی پروژه سیمان سفید شرکت سیمان شمال بازدید نمودند. پس از این بازدید، در جلسه ای که با حضور ...
جلسه هماهنگی معاونین و مدیران شرکت سیدکو

جلسه هماهنگی معاونین و مدیران شرکت سیدکو

جلسه هماهنگی معاونین و مدیران شرکت سیدکو روز شنبه مورخ 99/08/17 در محل این شرکت و با حضور حامد اصل روستا برگزار گردید. در این جلسه ، محمد جواد همتی به عنوان مدیر اقتصادی سیدکو معرفی گردید.                            روابط عمومی ...
جلسه راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تامین سیمان مورد نیاز بازار روسیه از تولیدات گروه سیدکو

جلسه راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تامین سیمان مورد نیاز بازار روسیه از تولیدات گروه سیدکو

مورخ 99/08/12 در محل شرکت سیدکو  طی جلسه ای با حضور حامد اصل روستا ، مدیرعامل سیدکو و مدیران  عامل شرکتهای سیمان مازندران و سیمان فیروزکوه با نمایندگان اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تآمین ...