به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3
goal-banner
 • مدیریت سرمایه گذاری و دارایی ها در صنعت سیمان و خروج از شرکتهای زیان ده، کم بازده وغیر مرتبط
 • مدیریت و اصلاح پرتفوی سهام شرکتها به منظور افزایش سهم بازار
 • برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های نوین بازاریابی و مهندسی فروش با رویکرد حفظ و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی در راستای افزایش و رشد سهم موثر بازار در شرکتهای تابعه
 • افزایش و رشد سهم تولید، فروش داخلی و صادراتی نسبت به سایر رقبا در کشور و ایجاد مزیت های رقابتی
 • مدیریت و ارتقاء ظرفیت، کیفیت و تنوع محصول با توجه به مزیت های رقابتی موجود در شرکت های تابعه
 • مدیریت و ارتقاء شاخص های بهره وری، قابلیت های سازمانی و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی در شرکت های تابعه
 • اصلاح ساختارها و روش های مدیریتی در شرکت های تابعه
 • ارائه بالاترین استاندارد های رضایتمندی مشتری در صنعت و معرفی شدن به عنوان اولین انتخاب مشتری
 • ایجاد و گسترش ظرفیت های تکنولوژیکی، علمی و مدیریتی در شرکت های تابعه
 • تدوین نظام اطلاعاتی به روز و کارآمد با ایجاد تحول سیستماتیک و نرم افزاری در شرکتهای تابعه
 • مدیریت منابع مالی شرکت های تابعه با استفاده از ابزارها و استراتژی های نوین مالی
 • ایجاد هم افزایی و مدیریت زنجیره ارزش در شرکتهای تابعه
 • مدیریت سوخت و انرژی در جهت کاهش سهم انرژی در بهای تمام شده محصولات در شرکت های تابعه
 • التزام شرکت به عملکردهای زیست محیطی پایدار و پیشرو بودن در زمینه مسئولیتهای اجتماعی