به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

برگزاری نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و هیئت همراه با مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در محل دفتر شرکت

<strong>برگزاری نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و هیئت همراه با مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در محل دفتر شرکت</strong>

برگزاری نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و هیئت همراه با مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در محل دفتر شرکت

مورخ 1399/10/14

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده و با توجه به پایان سال مالی شرکتهای تابعه نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و ریاست محترم حفاظت اسناد رایانه و شرکتهای بانک ملی و معاونت مربوطه در جهت بررسی عملکرد و هم افزایی فی مابین با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در دفتر  این شرکت برگزار گردید.

در جلسه فوق حامد اصل روستا  مدیرعامل سیدکو گزارشی از آخرین وضعیت عملکردی هلدینگ تخصصی سیدکو و شرکتهای تابعه ارائه و در خصوص استراتژی مشخص این هلدینگ در سال مالی آتی و برنامه ریزی های بعمل آمده در جهت تحقق اهداف سهامدار ارائه نمود.

 

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.