به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3
histyory-banner

* با توجه به مجوز شماره 121/235291 مورخه 92/06/16 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 92/06/23 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 2.500 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ 93/01/19 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده است.

history image