به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

جلسه راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تامین سیمان مورد نیاز بازار روسیه از تولیدات گروه سیدکو

جلسه راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تامین سیمان مورد نیاز بازار روسیه از تولیدات گروه سیدکو

مورخ 99/08/12 در محل شرکت سیدکو  طی جلسه ای با حضور حامد اصل روستا ، مدیرعامل سیدکو و مدیران  عامل شرکتهای سیمان مازندران و سیمان فیروزکوه با نمایندگان اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، راهکارهای همکاری مشترک در خصوص تآمین سیمان مورد نیاز بازار روسیه از تولیدات گروه سیدکو، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نتایج مطلوبی حاصل گردید.

                           روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.