به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

جلسه معارفه جناب آقای مهدی امیری ، عضو جدید کمیته حسابرسی شرکت سیدکو مورخ 99/09/24