به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

معرفی شرکت سیمان فراز فیروزکوه

لوگو کارخانه سیمان فراز فیروزکوه
شرکت سیمان فراز فیروزکوه در تاریخ 10/04/1381 تاسیس و تحت شماره 1288468 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و با عنایت به بررسی های انجام شده ایجاد اولین واحد به ظرفیت یک میلیون تن کلینکر در سال مصوب و در تاریخ 30/05/1383 مجوز لازم برای منظور فوق از اداره کل صنایع و معادن استان تهران دریافت گردید.
در شهریور ماه 1381 با حضور مقامات کشوری و محلی کلنگ احداث کارخانه به زمین زده شد و عملا فعالیت های طرح از اوایل اردیبهشت ماه سال 1382 آغاز و طی کمتر از 4 سال در اوایل فروردین سال 1386 به اتمام و بهره برداری آزمایشی رسید.
سرمایه: 270.000 میلیون ریالظرفیت تولید: یک خط تولید کلینکر 3300 تن در روز 

محصولات

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی نماینده
عباس صفایی زاده مدیرعامل
مهرداد محمدی یل سوئی سیدکو
فرهاد خانکشی زاده سیمان شمال
آندره نیکلاس ماتیس سرمایه گذاری سیمان اسپندار
پیر فرانسوا هسلر سرمایه گذاری سیمان اسپندار
فرزام زمانی سرمایه گذاری سیمان اسپندار
سیمان مازندران
سیمان شمال
سیمان کرمان
سیمان فیروزکوه
سیمان ساروج بوشهر
سیمان قائن
سیمان ممتازان
سیمان آرتا اردبیل
سیمان فراز فیروزکوه
سیمان غرب
سیمان داراب
سیمان نیزار قم