به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3


تاریخ تأسیس:
  1382/12/13

 

سرمایه : چهارهزار میلیارد ریال

 

شناسه ملی: 10102593454

 

شماره ثبت:   218006  /   1382/12/13

نام سهامدار تعداد سهام
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) 3,710,781,479
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
1000
شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص) 1000
شرکت مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص) 1000
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) 1000
بیمه مرکزی ایران
62,500,000
جمع 000‚000‚000‚4

* با توجه به مجوز شماره 121/235291 مورخه 92/06/16 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 92/06/23 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 2.500 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ 93/01/19 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده است.