به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)، سال مالی منتهی به 1399/12/30 در مورخ 1400/03/05 برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)، سال مالی منتهی به 1399/12/30 در مورخ  1400/03/05  برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 27825 مورخ 1400/03/05 با حضور نزدیک به 89/75 درصد از سهامداران برگزار گردید.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در دفتر مرکزی شرکت روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 برگزار و صورت های مالی تصویب و تقسیم سود توسط مجمع انجام گردید. در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران، نماینده سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ، نمایندگان سازمان حسابرسی، مدیران عامل شرکتهای تابعه و همچنین برخی اصحاب رسانه برگزار گردید. ابتدا حامد اصل روستا، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت سیمان در جهان و کشور و نیز عملکرد شرکت در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت این شرکت در صنعت کشور پرداختند.

جلسه با ریاست جناب آقای دکتر عباس باباگل زاده کشتلی بعنوان رئيس مجمع و آقای یاور میرعباسی بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) و آقای  سعید داراب ملک آبادی بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی( سهامی خاص) طبق دستور جلسه برگزار گردید.

وضعیت مالی شرکت:

الف- اطلاعات عملکرد مالی پایان سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت اصلی  (مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرح

درصد افزایش

1399

1398

درآمدهای عملیاتی

263  

6.485.347

2.462.450

سود عملیاتی

267

6.371.021

2.382.141

خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی

474

9.884

2.087

سود خالص پس از کسر مالیات

268

6.379.804

2.384.016

وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

0

2.536

242.207

ب- اطلاعات وضعیت مالی شرکت اصلی در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرح

درصد افزایش

                       1399

1398

جمع دارائی ها

43

14.328.501

9.992.425

جمع بدهی ها

-15

435.026

510.754

سرمایه ثبت شده

25

6.000.000

4.800.000

جمع حقوق صاحبان سهام

47

13.893.475

9.481.671

سود هر سهم

268

1.063

397

 

 

 

 

الف- اطلاعات عملکرد مالی تلفیقی گروه در پایان سال مالی منتهی به 1399/12/30 گروه  (مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرح

درصد افزایش

1399

1398

درآمدهای عملیاتی

67

21.620.137

12.959.993

سود عملیاتی

135

11.099.222

4.722.348

خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی

21

              375.048

310.107

سود خالص پس از کسر مالیات

140

11.518.649

4.797.240

وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

90

6.879.946

3.609.345

ب- اطلاعات وضعیت مالی تلفیقی گروه در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرح

درصد افزایش

1399

1398

جمع دارائی ها

48

34.912.783

23.647.847

جمع بدهی ها

15

12.530.670

10.929.302

سرمایه ثبت شده

25

6.000.000

4.800.000

جمع حقوق صاحبان سهام

76

22.382.113

12.718.545

سود هر سهم

141

1.357

564

مجمع مبلغ 600 ریال سود نقدی به ازای هر سهم را مورد تصویب قرار داد

با توجه به انتشار مشروح اطلاعات در سامانه کدال جهت دسترسی به هرگونه اطلاعات مورد نیاز سهامداران محترم می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.