به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به سال مالی 1398/12/29 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در مورخ 1399/03/31 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به سال مالی 1398/12/29 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در مورخ 1399/03/31 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با حضور نزدیک به 90 درصد از سهامداران برگزار و مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 27575 مورخ 1399/3/19 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در دفتر مرکزی شرکت روز شنبه مورخ 1399/03/31 برگزار و صورتهای مالی تصویب و تقسیم سود توسط مجمع انجام گردید. در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران، نماینده سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ( به صورت آنلاین)، نمایندگان سازمان حسابرسی، مدیران عامل شرکتهای تابعه و همچنین برخی اصحاب رسانه برگزار گردید. ابتدا اصل روستا، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت سیمان در کشور و نیز عملکرد شرکت در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت این شرکت در صنعت و کشور پرداختند.

جلسه با ریاست آقای بهمن یاغشنی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان رئیس مجمع و آقای رضا عبدل بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی( سهامی عام) و خانم مستوره اسدزاده بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی ( سهامی خاص) طبق دستور جلسه برگزار گردید.

وضعیت مالی شرکت:

الف- اطلاعات عملکرد مالی پایان سال شرکت اصلی  (مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرح 1398 1397
درآمدهای عملیاتی 2.462.450 870.035
سود عملیاتی 2.382.141 805.707
خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی 2.087 45.771
سود خالص پس از کسر مالیات 2.384.016 848.930
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 242.207 450.236

ب- اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرح 1398 1397
جمع دارائی ها 9.992.425 8.301.418
جمع بدهی ها 510.754 435.763
سرمایه ثبت شده 4.800.000 4.800.000
جمع حقوق صاحبان سهام 9.481.671 7.865.655
سود هر سهم 497 184

مجمع مبلغ 410 ریال سود نقدی به ازای هر سهم را مورد تصویب قرار داد

با توجه به انتشار مشروح اطلاعات در سامانه کدال جهت دسترسی به هرگونه اطلاعات مورد نیاز سهامداران محترم می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.