به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام)

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام)

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام) به ریاست آقای بهمن یاغشنی و نظارت آقایان یاور میر عباسی و فرزاد طالبی و حامد اصل روستا به عنوان دبیر جلسه برابر مجوز افزایش سرمایه به شماره 171-A99 IOPDPM مورخ 1399/09/26 سازمان بورس و اوراق بهادار راس ساعت 10 صبح مورخ 1399/10/10 با حضور بیش از 88 درصد از سهامداران و نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس ، در محل قانونی شرکت با دستور تصویب افزایش سرمایه برگزار گردید، در پایان سرمایه شرکت از مبلغ 4/800 میلیارد ریال به 6/000 میلیارد ریال معادل 25 درصد از محل سود انباشته به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسید.

 

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.