نامه جمعی از تولید کنندگان ، فعالان و پیشکسوتان صنعت سیمان کشور به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی