به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

سرمایه گذاری

واحد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان همواره با بهره گیری از نیروهای متخصص به منظور ارائه پیشنهادات سرمایه­گذاری، تهیه گزارشات تحلیلی، اجرای امور مربوط به سهام و سرمایه گذاری شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه و اجرای کامل نقطه نظرات و تصمیم گیری های صورت گرفته در کمیته سرمایه گذاری مطابق با مفاد آیین نامه سرمایه گذاری همواره در تلاش بوده تا شرکت و سایر ذینفعان را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب یاری رساند.

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان دارای کمیته تخصصی در خصوص سرمایه گذاری های هلدینگ می باشد. این کمیته متشکل از 5 عضو و مرکب از معاونین شرکت (معاونت اقتصادی برنامه ریزی و معاونت مالی و مجامع)، معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (به عنوان نماینده سهامدار عمده)، مدیریت سرمایه گذاری شرکت و یک نفر متخصص (به عنوان خبره صنعت سیمان) می باشد. دبیر این کمیته مدیریت سرمایه گذاری هلدینگ می باشد.