تولید سیمان

       شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با بهره گیری از طیف وسیعی از تکنولوژی صنعت سیمان دو خطوط تولید با ظرفیتهای متفاوت در کارخانجات شرکتهای تابعه خود توانایی تولید و عرضه انواع مختلف سیمان از قبیل سیمانهای تیپ، آمیخته، سفید،حفاری ساحل و فرا ساحل در کلاسهای مقاومتی متفاوت را دارا می باشد