به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

فناوری روز

       شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با بهره گیری از به روزترین تجهیزات و فناوریهای روز دنیا در زمینه تولید سیمان و تبدیل و به روز آوری خطوط تولید قدیمی و ایجاد خطوط تولید جدید  گام مهم و اساسی در جهت مصرف بهینه منابع، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات مواد اولیه و آلاینده های زیست محیطی و توسعه صنعت سبز، افزایش بهره وری و کیقیت محصول برداشته است