شرکت های تابعه

سیمان قائن

معرفی شرکت سیمان قائن شرکت سیمان قائن پس از مطالعه اولیه و بررسی های مربوطه در تاریخ 23 دی ماه اداره ثبت شرکت های تحت شماره…
متن کامل »

سیمان داراب

معرفی شرکت سیمان داراب ( سهامی عام ) شرکت سیمان داراب در سال 1366 به صورت سهامی عام و تحت شماره 68513 در اداره ثبت…
متن کامل »

سیمان غرب

معرفی شرکت صنایع سیمان غرب شرکت صنایع سیمان غرب با هدف تولید انواع سیمان و فراورده های سیمانی در سال 1356 با ظرفیت 2000 تن…
متن کامل »

سیمان فراز فیروزکوه

معرفی شرکت سیمان فراز فیروزکوه شرکت سیمان فراز فیروزکوه در سال 1382 به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به…
متن کامل »

سیمان آرتا اردبیل

معرفی شرکت سيمان آرتا اردبيل شركت سيمان آرتا اردبيل با هدف تولید انواع سیمان و فراورده های سیمانی در سال 1366 تاسیس شد. شركت سيمان…
متن کامل »

سیمان ممتازان

معرفی شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سیمان ممتازان کرمان با شماره ثبت 5416 با ظرفیت یک میلیون تن در سال و با هدف تولید سیمان…
متن کامل »

سیمان کرمان

معرفی گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام ) گروه صنایع سیمان کرمان در تاریخ 12 مرداد ماه سال 1346 ابتدا به صورت سهامی و به…
متن کامل »

سیمان ساروج بوشهر

معرفی شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام ) شرکت بین المللی ساروج بوشهر در تاریخ 15/06/1377 با شماره 143136 در اداره ثبت شرکتها و…
متن کامل »

سیمان شمال

معرفی شرکت سیمان شمال (سهامی عام ) شرکت سیمان شمال در تاریخ 30/06/1333 و به شماره ثبت 4492 تاسیس گردید. شرکت سیمان شمال در تاریخ…
متن کامل »

سیمان فیروزکوه

معرفی شرکت سیمان فیروزکوه (سهامی خاص ) شركت تولیدی سیمان فیروزكوه در زمینی به مساحت 40000 متر مربع در كیلومتر 10 جاده فیروزكوه – قائم شهر اردیبهشت…
متن کامل »

سیمان مازندران

معرفی شرکت سیمان مازندران (سهامی عام ) شرکت سیمان مازندران با هدف تولید انواع سیمان و فراورده های سیمانی در سال 1353 تاسیس شد. شرکت…
متن کامل »