تندیس واحد نمونه كیفیت در سال 99  سیمان مازندران
تندیس واحد نمونه كیفیت در سال 99 سیمان مازندران
جلسه معارفه جناب آقای مهدی امیری ، عضو جدید کمیته حسابرسی شرکت سیدکو مورخ 99/09/24
جلسه معارفه جناب آقای مهدی امیری ، عضو جدید کمیته حسابرسی شرکت سیدکو مورخ 99/09/24
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیدکو مورخ 99.10.10
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیدکو مورخ 99.10.10
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام)
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام)
برگزاری نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و هیئت همراه با مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در محل دفتر شرکت
برگزاری نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و هیئت همراه با مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در محل دفتر شرکت
تجلیل از کادر درمان شرق مازندران همزمان با ایام سالروز شهادت سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی و بازدید مدیرعامل سیدکو از  سیمان مازندران مورخ 1399/10/16
تجلیل از کادر درمان شرق مازندران همزمان با ایام سالروز شهادت سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی و بازدید مدیرعامل سیدکو از سیمان مازندران مورخ 1399/10/16
بازدید حامد اصل روستا مدیرعامل سیدکو از سیمان فیروزکوه مورخ 1399/10/15
بازدید حامد اصل روستا مدیرعامل سیدکو از سیمان فیروزکوه مورخ 1399/10/15

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه

صنایع سیمان ( سهامی عام )

هلدینگ برتر در ارزش آفرینی

اعتماد بزرگترین بانک جهان اسلام پشتوانه ماست

آخرین اخبار شرکت

لطفا آخرین اخبار شرکت را ملا حظه فرمایید

بازدید حامد اصل روستا مدیرعامل سیدکو از سیمان فیروزکوه مورخ 1399/10/15

بازدید حامد اصل روستا مدیرعامل سیدکو از سیمان فیروزکوه مورخ 1399/10/15

<strong>تجلیل از کادر درمان شرق مازندران همزمان با ایام سالروز شهادت سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی</strong><strong> </strong><strong>و </strong><strong></strong>

تجلیل از کادر درمان شرق مازندران همزمان با ایام سالروز شهادت سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی و

<strong>برگزاری نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و هیئت همراه با مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در محل دفتر شرکت</strong>

برگزاری نشست مشترک مدیر کل حراست بانک ملی ایران و هیئت همراه با مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو) در محل دفتر شرکت

<strong>بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان از شرکت سیمان شمال</strong>

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان از شرکت سیمان شمال

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام)

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیدکو مورخ 99.10.10

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیدکو مورخ 99.10.10

کارخانه های سیدکو

سخن مدیر عامل

سیمان مازندران
سیمان شمال
سیمان کرمان
سیمان فیروزکوه
سیمان ساروج بوشهر
سیمان قائن
سیمان ممتازان
سیمان آرتا اردبیل
سیمان فراز فیروزکوه
سیمان غرب
سیمان داراب
سیمان نیزار قم