slide-415770d
سمینار آموزشی رویکردهای نوین در منابع انسانی با حضور مدیران ارشد سیدکو و شرکتهای  تابعه
سمینار آموزشی رویکردهای نوین در منابع انسانی با حضور مدیران ارشد سیدکو و شرکتهای تابعه
slide-f43ffd2
slide-3b01d45
slide-45c286b
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) سال مالی منتهی به 1399/12/30 در مورخ  1400/03/05  برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) سال مالی منتهی به 1399/12/30 در مورخ 1400/03/05 برگزار شد
slide-58307c4
slide-a1319c5
slide-f24ed46
بازدید از کارخانه سیمان مازندران مورخ 1400/03/12
بازدید از کارخانه سیمان مازندران مورخ 1400/03/12
مورخ 12 خرداد ماه 1400 ، آقایان ، دکتر بابک سعیدی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و مشاور مدیر عامل محترم بانک ملی در امور شرکت های زیرمجموعه ی بانک ملی و حامد اصل روستا مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و هیئت همراه از بخشهای مختلف کارخانه سیمان مازنداران بازدید بعمل آوردند.

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه

صنایع سیمان ( سهامی عام )

هلدینگ برتر در ارزش آفرینی

اعتماد بزرگترین بانک جهان اسلام پشتوانه ماست

آخرین اخبار شرکت

لطفا آخرین اخبار شرکت را ملا حظه فرمایید

بازدید از کارخانه سیمان مازندران مورخ 1400/03/12

بازدید از کارخانه سیمان مازندران مورخ 1400/03/12

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)، سال مالی منتهی به 1399/12/30 در مورخ  1400/03/05  برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)، سال مالی منتهی به 1399/12/30 در مورخ 1400/03/05 برگزار شد

نامه جمعی از تولید کنندگان ، فعالان و پیشکسوتان صنعت سیمان کشور به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

نامه جمعی از تولید کنندگان ، فعالان و پیشکسوتان صنعت سیمان کشور به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سمینار آموزشی رویکردهای نوین در منابع انسانی با حضور مدیران ارشد سیدکو و شرکتهای تابعه  مورخ 1400/02/26

سمینار آموزشی رویکردهای نوین در منابع انسانی با حضور مدیران ارشد سیدکو و شرکتهای تابعه مورخ 1400/02/26

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

کارخانه های سیدکو

سخن مدیر عامل

سیمان مازندران
سیمان شمال
سیمان کرمان
سیمان فیروزکوه
سیمان ساروج بوشهر
سیمان قائن
سیمان ممتازان
سیمان آرتا اردبیل
سیمان فراز فیروزکوه
سیمان غرب
سیمان داراب
سیمان نیزار قم