درباره ما


سخن مدیرعامل


قرن حاضر، سرآغاز ورود بشر به دوران انقلاب صنعتی چهارم است.. دوره ای که سنگ بنای آن، نوآوری است. آنچه که امروزه سرلوحه عملکرد همه همکاران عزیز من از ساحل دریای مازندران تا کرانه نیلگون خلیج همیشه فارس قرار گرفته است. چشم انداز شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ،در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، ادامه و توسعه حضور در آفرینش ثروت ملی و اشتغال پایدار برای کشور عزیزمان ایران است. این نگاه، در کنار برنامه توسعه پایدار با محوریت دانش و عملگرایی و تعهد گروه همراه با معرفی محصولات و خدمات نوین جهت کاهش آسیب به محیط زیست و منابع معدنی موجب شکوفایی اقتصادی و بهبود ارزش و مدیریت بهینه دارایی همه ذینفعان عزیز شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خواهد بود. باشد که پروردگار بزرگ، ما را در انجام خدمت، مومن و منصور بدارد.
حامد اصل روستا
مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)


شناسنامه شرکت


تاریخ تأسیس

1382/12/13

سرمایه

شش هزار میلیارد ریال

شناسه ملی

10102593454

شماره ثبت

218006

تعداد سهامنام سهامدار
5.224.775.957شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
74.091.390شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
1.500شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص)
32.501.500شرکت سرمایه‌ گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)
26.500شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)
668.603.153سایر سهامداران
6.000.000.000جمع

با توجه به مجوز شماره 979/361284009 مورخه 97/02/18 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 96/05/16 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 6.000 میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ 97/03/08 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده است.

اعضای هیات مدیره

بهمن یاغشنی

نایب رئیس هیات مدیره

نماینده:

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

حامد اصل روستا

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

نماینده:

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
عضو هیات مدیره

نماینده:

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)

محمد اویسی

عضو هیات مدیره

نماینده:

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)

سیامک محمدظاهری

رئیس هیات مدیره

نماینده:

شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)

اهداف شرکت

چشم انداز

حضور به عنوان برترین هلدینگ سیمانی در منطقه و خاور میانه و یکی از پیشگامان اصلی صنعت سیمان در عرصه جهانی تامین و توزیع محصولات سیمانی با عملکرد جهانی ( World Class ) با برخورداری از کارآمدترین ابزارها و توانمندی های مدیریتی، تکنولوژیکی و سرمایه انسانی

ماموریت

حداکثر سازی سود پایدار و بلند مدت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در صنعت سیمان و ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان

شرکت های تحت مدیریت و تحت پوشش مجموعه سیدکو

برترین هلدینگ سیمانی در منطقه و خاور میانه و یکی از پیشگامان اصلی صنعت سیمان در عرصه جهانی تامین و توزیع محصولات سیمانی با عملکرد جهانی