بازدید از کارخانه سیمان مازندران

مورخ 12 خرداد ماه 1400 ، آقایان ، دکتر بابک سعیدی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و مشاور مدیر عامل محترم بانک ملی در امور شرکت های زیرمجموعه ی بانک ملی و حامد اصل روستا مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و هیئت همراه از بخشهای مختلف […]