جلسه هم اندیشی با وزیر محترم صمت و رییس محترم کمیسیون صنایع مجلس مورخ 18/10/1400

طرح مشکلات صنعت سیمان در حوزه های تولید و فروش توسط حامداصل روستا( رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ) و شیخان( دبیر انجمن) در جلسه هم اندیشی با وزیر محترم صمت و رییس محترم کمیسیون صنایع مجلس.