بازدید مدیرعامل شرکت سیدکو از روند تعمیرات اساسی سالیانه شرکت سیمان فیروزکوه

حامداصل روستا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عصر روز شنبه هشتم مردادماه هزارو چهارصدویک از روند تعمیرات اساسی سالیانه شرکت سیمان فیروزکوه بازدید کرد.در این بازدید شهرام کوسه غراوی مدیرعامل ، معاونین و مدیران سیمان فیروزکوه و معاونین سیدکو وی را همراهی نمودند. ایشان در این بازدید پس از عرض خداقوت به […]