جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سیمان مازندران  “شمس اله محمدی سرپرست شرکت سیمان مازندران شد”

جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت سیمان مازندران ( سهامی عام)  در مورخ 1401/05/15 با حضور    حمید فرمانی مدیرعامل شرکت سیدکو در دفتر سیدکو برگزار گردید. در جلسه فوق ضمن تشکر از زحمات ابراهیم معدن پیشه در طول دوران تصدی در شرکت سیمان مازندران ،               شمس اله محمدی به عنوان سرپرست جدید شرکت […]

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سیمان شمال “حسین فاتح سرپرست شرکت سیمان شمال شد” 

جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت سیمان شمال ( سهامی عام)  در مورخ 1401/05/15 با حضور  حمید فرمانی مدیرعامل شرکت سیدکو و معاونت امور شرکتها در دفتر سیدکو برگزار گردید. در جلسه فوق ضمن تشکر از زحمات انوشیروان باقری در طول دوران تصدی در شرکت سیمان شمال ، حسین فاتح به عنوان سرپرست جدید […]