حضور در نمایشگاه، فرصت مغتنمی برای عرضه توانمندی ها و تبادل دانش فنی شرکت ها

مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر گفت:حضور در نمایشگاه، فرصت مغتنمی برای عرضه توانمندی ها و تبادل دانش فنی شرکت ها می باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعت سیمان (سیدکو)؛علی پورنظری در حاشیه بازدید از غرفه شرکت های تابعه و زیرمجموعه هلدینگ سیدکو در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی […]