افتخاری دیگر برای سیمان مازندران

شرکت سیمان مازندران در نهمین همایش قدردانی از واحد‌های برتر حامی حقوق مصرف کننده مورد تقدیر قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیدکو به نقل از شرکت سیمان مازندران، همایش قدردانی از واحد‌های برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده با حضور استاندار مازندران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حمایت و […]