ماشااله کامکار سرپرست شرکت سیمان ساروج بوشهر شد 

حمید فرمانی، مدیرعامل هلدینگ سیدکو در مراسمی ماشاله کامکار را به عنوان سرپرست شرکت سیمان ساروج بوشهر معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی سیدکو، فرمانی در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فریدون رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت سیمان ساروج بوشهر ماشااله کامکار را معرفی و وی را به عنوان سرپرست منصوب کرد. ماشااله […]