انتشار صورت های مالی سیدکو منتهی به 29 اسفند 1401

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در راستای رعایت الزامات بخشنامه حاکمیت شرکتی، ابلاغ شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اسناد زیر را منتشر می کند. به گزارش روابط عمومی سیدکو، صورت های مالی تلفیقی، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 29/12/1401 در ادامه منتشر […]