علیرضا همتی سرپرست شرکت سیمان شمال شد

حمید فرمانی، مدیرعامل هلدینگ سیدکو در مراسمی همتی را به عنوان سرپرست شرکت سیمان شمال معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی سیدکو، فرمانی در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حسین فاتح، مدیرعامل سابق شرکت سیمان شمال همتی را معرفی و وی را به عنوان سرپرست منصوب کرد. در این مراسم اعضای هیات […]