تقدیر از کارگران، تجلیل و تکریم از رزمندگان نبرد اقتصادی است

حمید فرمانی، مدیرعامل هلدینگ سیدکو در مراسم تقدیر از همکاران نمونه شرکت سیمان فیروزکوه در روز جهانی کارگر حضور پیداکرد. به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیدکو، فرمانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اهمیت نقش کارگران به عنوان رزمندگان صف مقدم نبرد اقتصادی؛ تجلیل از کارگران را تکریم جهادگران و رزمندگان جهاد اقتصادی […]