تامین برق صنعت سیمان از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۵ سال آینده

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه در سال گذشته با تامین برق کافی برای صنایع سیمانی میزان تولید این صنایع نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۱ درصد افزایش یافت، گفت: بر اساس الزامات قانونی صنایع سیمانی سالانه یک درصد نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار خواهند کرد. به گزارش پایگاه اطلاع […]