سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

 ارائه پیشنهادات سرمایه­ گذاری، تهیه گزارشات تحلیلی، اجرای امور مربوط به سهام و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

واحد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان همواره با بهره گیری از نیروهای متخصص به منظور ارائه پیشنهادات سرمایه­گذاری، تهیه گزارشات تحلیلی، اجرای امور مربوط به سهام و سرمایه گذاری شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه و اجرای کامل نقطه نظرات و تصمیم گیری های صورت گرفته در کمیته سرمایه گذاری مطابق با مفاد آیین نامه سرمایه گذاری همواره در تلاش بوده تا شرکت و سایر ذینفعان را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب یاری رساند.

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان دارای کمیته تخصصی در خصوص سرمایه گذاری های هلدینگ می باشد. این کمیته متشکل از 5 عضو و مرکب از معاونین شرکت (معاونت اقتصادی برنامه ریزی و معاونت مالی و مجامع)، معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (به عنوان نماینده سهامدار عمده)، مدیریت سرمایه گذاری شرکت و یک نفر متخصص (به عنوان خبره صنعت سیمان) می باشد. دبیر این کمیته مدیریت سرمایه گذاری هلدینگ می باشد.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
این مطلب را به اشتراک بگذارید!