فناوری روز

فناوری روز

تبدیل و بروز آوری خطوط تولید قدیمی و ایجاد خطوط تولید جدید

فناوری روز

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با بهره گیری از به روزترین تجهیزات و فناوریهای روز دنیا در زمینه تولید سیمان و تبدیل و به روز آوری خطوط تولید قدیمی و ایجاد خطوط تولید جدید  گام مهم و اساسی در جهت مصرف بهینه منابع، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات مواد اولیه و آلاینده های زیست محیطی و توسعه صنعت سبز، افزایش بهره وری و کیقیت محصول برداشته است.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
این مطلب را به اشتراک بگذارید!