آخرین اخبار شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سهامی عام)مورخ 1400/07/20


مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5276 مورخ 06/07/1400 با حضور 73/89 درصد از سهامداران در تاریخ 20/07/1400 در محل شرکت برگزار گردید و انطباق اساسنامه جدید شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب مجمع فوق قرار گرفت .

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!