آخرین اخبار شرکت

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)، سال مالی منتهی به 1399/12/30 در مورخ 1400/03/05 برگزار شد


مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 27825 مورخ 1400/03/05 با حضور نزدیک به 89/75 درصد از سهامداران برگزار گردید.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در دفتر مرکزی شرکت روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 برگزار و صورت های مالی تصویب و تقسیم سود توسط مجمع انجام گردید. در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران، نماینده سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ، نمایندگان سازمان حسابرسی، مدیران عامل شرکتهای تابعه و همچنین برخی اصحاب رسانه برگزار گردید. ابتدا حامد اصل روستا، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت سیمان در جهان و کشور و نیز عملکرد شرکت در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت این شرکت در صنعت کشور پرداختند.

جلسه با ریاست جناب آقای دکتر عباس باباگل زاده کشتلی بعنوان رئيس مجمع و آقای یاور میرعباسی بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) و آقای  سعید داراب ملک آبادی بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی( سهامی خاص) طبق دستور جلسه برگزار گردید.

وضعیت مالی شرکت:

الف- اطلاعات عملکرد مالی پایان سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت اصلی  (مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرحدرصد افزایش13991398
درآمدهای عملیاتی263  6.485.3472.462.450
سود عملیاتی2676.371.0212.382.141
خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی4749.8842.087
سود خالص پس از کسر مالیات2686.379.8042.384.016
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی02.536242.207

ب- اطلاعات وضعیت مالی شرکت اصلی در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرحدرصد افزایش                       13991398
جمع دارائی ها4314.328.5019.992.425
جمع بدهی ها-15435.026510.754
سرمایه ثبت شده256.000.0004.800.000
جمع حقوق صاحبان سهام4713.893.4759.481.671
سود هر سهم2681.063397

الف- اطلاعات عملکرد مالی تلفیقی گروه در پایان سال مالی منتهی به 1399/12/30 گروه  (مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرحدرصد افزایش13991398
درآمدهای عملیاتی6721.620.13712.959.993
سود عملیاتی13511.099.2224.722.348
خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی21              375.048310.107
سود خالص پس از کسر مالیات14011.518.6494.797.240
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی906.879.9463.609.345

ب- اطلاعات وضعیت مالی تلفیقی گروه در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)

سال/ شرحدرصد افزایش13991398
جمع دارائی ها4834.912.78323.647.847
جمع بدهی ها1512.530.67010.929.302
سرمایه ثبت شده256.000.0004.800.000
جمع حقوق صاحبان سهام7622.382.11312.718.545
سود هر سهم1411.357564

مجمع مبلغ 600 ریال سود نقدی به ازای هر سهم را مورد تصویب قرار داد

با توجه به انتشار مشروح اطلاعات در سامانه کدال جهت دسترسی به هرگونه اطلاعات مورد نیاز سهامداران محترم می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!