آخرین اخبار شرکت

جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در روز سه شنبه مورخ 14 دی ماه از ساعت 14 برگزار شد

جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در روز سه شنبه مورخ 14 دی ماه از ساعت 14 برگزار شد.

از جمله مهمترین مسائل مطروحه در این جلسه موارد ذیل قابل ذکر است:

ارائه گزارشی از قیمت های سیمان در شرکت های بورسی در آذر ماه

تعیین سمت های جدید اعضای محترم با توجه به تغییرات مدیریتی در هلدینگ سیمان تامین:
بدین ترتیب به اتفاق آرا آقایان: حامد اصل روستا: رئیس هیات مدیره، سید عباس حسینی: نایب رییس هیات مدیره، حمیدرضا متقاعدی: خزانه دار و عبدالرضا شیخان به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند. همچنین آقایان محمد حسین خلیلیان نماینده شرکت سیمان آبیک (عضو حقوقی) و آقای حامد عطاری نماینده شرکت سیمان قائن (عضو حقوقی) به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه، مقرر شد با توجه به شرایط فصلی و محدودیت های برق و سوخت در میزان کف عرضه سیمان در بورس کالا با هماهنگی دبیران کارگروه های منطقه ای اقدام لازم صورت پذیرد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!