آخرین اخبار شرکت

حضورمتفاوت سیدکو درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان بتن،تکنولوژی های ساخت وماشین آلات وابسته

به گزارش روابط عمومی شرکت سیدکو صبح امروزبا حضوردکترفرمانی ومدیران وکارکنان مجموعه سیدکو، غرفه این شرکت درنمایشگاه به روی بازدیدکنندگان گشوده شدکه مورد استقبال قرارگرفت.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!