آخرین اخبار شرکت

سیمان فیروزکوه رکورد تولید کلینکر را شکست

شرکت سیمان فیروزکوه در ده ماه گذشته موفق به تولید یک میلیون تن کلینکر شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیدکو، این رکورد در حالی به ثبت رسید که شرکت سیمان فیروزکوه از بدو تاسیس تا کنون در هیچ دوره ده ماهه‌ای موفق به ثبت این رکورد نشده بود.
دستیابی به رکورد تولید کلینکر به اندازه یک میلیون تن در ده ماه در حالی به دست آمد که در سال‌جاری عدم تامین پایدار انرژی، منجر به از دست رفتن ظرفیت قابل توجهی در تولید شده بود‌ با این حال شرکت سیمان فیروزکوه موفق به ثبت این رکورد شد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!