جلسه تودیع و معارفه عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

در جلسه تودیع و معارفه مورخ 1400/07/24، که با حضور جناب آقای دکتر باباگل زاده معاونت محترم امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، اعضاء هیئت مدیره شرکت سیدکو و معاونین و مدیران ارشد شرکت سیدکو تشکیل گردید، در ابتدای جلسه حامد اصل روستا از زحمات جناب آقای دکتر منصور نعمتی در طول […]