آخرین اخبار شرکت

جلسه تودیع و معارفه عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان


در جلسه تودیع و معارفه مورخ 1400/07/24، که با حضور جناب آقای دکتر باباگل زاده معاونت محترم امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، اعضاء هیئت مدیره شرکت سیدکو و معاونین و مدیران ارشد شرکت سیدکو تشکیل گردید، در ابتدای جلسه حامد اصل روستا از زحمات جناب آقای دکتر منصور نعمتی در طول دوران تصدی در شرکت سیدکو تشکر نمودند،

سپس جناب آقای دکتر باباگل زاده نیز از زحمات ایشان در طول دوران تصدی در شرکت سیدکو تشکر نموده و به جناب آقای حسن بیک محمدلو خوش آمد گفته و ایشان را به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت سیدکو معرفی نمودند، ایشان مدیریت را عرصه خدمت و امانت داری دانست و این تغییر را در راستای تجدید قوا، جوان گرایی هوشمندانه و تلاش مضاعف دانست، ایشان مطالبه گروه توسعه ملی از مدیران منصوب را حرکت در راستای ارتقا توان تولید و افزایش قدرت رقابت در بنگاه های اقتصادی دانست و به ترویج دانش محوری، پاک دستی و شفافیت تاکید نمود.

 حسن بیک محمدلو دانش آموخته دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران می باشند.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!