گشایش نماد شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر در بازار دوم فرابورس؛سهم 16 درصدی «ساروج» از فروش کلینکرصادراتی کشور

گشایش نماد سهام شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر با نماد «ساروج» در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ در فرابورس انجام شد و این شرکت از بازار پایه به بازار دوم با کشف قیمت هر سهم 16 هزار و 45 ریال ارتقا یافت. در این مراسم مدیرعامل شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر به تاریخچه‌ این شرکت اشاره و عنوان کرد: ایده […]