بازدید فرمانی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدكو) از کارخانه سیمان فیروزکوه در مورخ 1401/06/02

فرمانی با حضور در کارخانه سیمان فیروزکوه از بخشهای مختلف خطوط تولید و پشتیبانی بازدید نمودند . پس از بازدید جلسه ای مشترک با حضور غراوی مدیرعامل شرکت سیمان فیروزکوه و کلیه معاونین و مدیران شرکت با ایشان برگزار شد ، در این جلسه غراوی در خصوص اهداف و برنامه های مجموعه و توضیحاتی را […]

بازدید فرمانی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدكو) از کارخانه سیمان مازندران در مورخ 1401/06/03

فرمانی با حضور در کارخانه سیمان مازندران از بخشهای مختلف خطوط تولید وپشتیبانی بازدید نمودند.پس از بازدید، جلسه ایی مشترک با حضور کلیه معاونین و مدیران شرکت با ایشان برگزار گردید. در این جلسه شمس اله محمدی سرپرست شرکت سیمان مازندران گزارش جامعی از دستاوردها و اقدامات برجسته شرکت و همچنین گزارش عملکرد 8 ماهه […]

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن سیمان “حمید فرمانی رئیس هیأت مدیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان شد”

جلسه هیات مدیره انجمن سیمان در روز دوشنبه مورخ 31 مرداد ماه برگزار شد. این جلسه از ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد و با توجه به تغییر نمایندگان شرکت های سیمان مازندران، سیمان ارومیه، سیمان داراب (اعضای حقوقی)، طبق دستور جلسه به منظور مشخص شدن سمت های اعضا رای گیری به […]