آخرین اخبار شرکت

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن سیمان “حمید فرمانی رئیس هیأت مدیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان شد”

جلسه هیات مدیره انجمن سیمان در روز دوشنبه مورخ 31 مرداد ماه برگزار شد.

این جلسه از ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد و با توجه به تغییر نمایندگان شرکت های سیمان مازندران، سیمان ارومیه، سیمان داراب (اعضای حقوقی)، طبق دستور جلسه به منظور مشخص شدن سمت های اعضا رای گیری به عمل آمد که  براساس آن، به ترتیب جناب آقایان:

– حمید فرمانی به عنوان رییس هیات مدیره

– مصطفی شهریاری به عنوان نایب رییس هیات مدیره

– حامد عطاری به عنوان عضو هیات مدیره و خزانه دار انتخاب شدند.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!