بازدید فرمانی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدكو) از کارخانه سیمان شمال در مورخ 1401/06/21

فرمانی با حضور در کارخانه سیمان شمال از بخشهای مختلف خطوط تولید وپشتیبانی بازدید نمودند. فرمانی در بازدید از کارخانه، در جریان فعالیت های معادن شرکت، سنگ شکن ها، سالن اختلاط دوار و پیش گرم کن کوره خاکستری قرار گرفت و رهنمود های لازم در ارتباط با بهبود و ارتقاء وضعیت فنی شرکت ارائه نمودند. […]