تقدیر از غرفه سیدکو در سیزدهمین نمایشگاه سیمان،بتن وصنایع وابسته

به گزارش روابط عمومی سیدکو از سوی ستاد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی‌ سیمان ،بتن وصنایع وابسته به پاس حضورمتفاوت، موثر و نشست های تخصصی درعرصه صنعت سیمان که بااستقبال جمع کثیری از بازدیدکنندگان نمایشگاه مواجه شد ،با اهداء تندیس ولوح یاد بود ،از تلاشهای روابط عمومی سیدکو تقدیر شد.

حضورمعاون وزیر راه،مسکن وشهرسازی در غرفه سیدکو

به گزارش روابط عمومی سیدکو، طی برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن،وصنایع وابسته ،معاون محترم وزارت راه،مسکن وشهرسازی و مدیر عامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آقای مهندس کیانپور با حضور در غرفه سیدکو ضمن گفتگو با مدیران این شرکت،از آخرین دستاوردها و تولیدات جدید این گروه صنعتی اطلاع حاصل نمود.