آخرین اخبار شرکت

تقدیر از غرفه سیدکو در سیزدهمین نمایشگاه سیمان،بتن وصنایع وابسته

به گزارش روابط عمومی سیدکو از سوی ستاد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی‌ سیمان ،بتن وصنایع وابسته به پاس حضورمتفاوت، موثر و نشست های تخصصی درعرصه صنعت سیمان که بااستقبال جمع کثیری از بازدیدکنندگان نمایشگاه مواجه شد ،با اهداء تندیس ولوح یاد بود ،از تلاشهای روابط عمومی سیدکو تقدیر شد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!