فریدون رحمانی مدیرعامل گروه صنایع سیمان کرمان به عنوان رئیس کمیته متناظرسیمان وآهک کشور( TC74) انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) طی فرخوان سازمان ملی استاندارد، انتخابات‌ هیات رئیسه کمیتهTC74کشور که باحضور کلیه ذینفعان صنعت سیمان وآهک کشور، نمایندگان کارخانجات سیمان کشور، اعضاء کمیته های تحقیقاتی وپژوهشی و همچنین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در تاریخ ۱۱ دی ماه برگزارشد، مهندس فریدون رحمانی مدیر […]