آخرین اخبار شرکت

فریدون رحمانی مدیرعامل گروه صنایع سیمان کرمان به عنوان رئیس کمیته متناظرسیمان وآهک کشور( TC74) انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) طی فرخوان سازمان ملی استاندارد، انتخابات‌ هیات رئیسه کمیتهTC74کشور که باحضور کلیه ذینفعان صنعت سیمان وآهک کشور، نمایندگان کارخانجات سیمان کشور، اعضاء کمیته های تحقیقاتی وپژوهشی و همچنین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در تاریخ ۱۱ دی ماه برگزارشد، مهندس فریدون رحمانی مدیر عامل سیمان کرمان، بعنوان رئیس کمیته متناظر استاندارد سیمان و آهک کشور (TC74) انتخاب شد.
ازمیان کاندیدهای حاضر برای انتخاب سایر اعضا هیأت رئیسه، آقایان مهندس احمد شریفی بعنوان نایب رئیس و مهندس حمیدرضا تاجیک بعنوان دبیر کمیته به مدت ۳ سال انتخاب شدند.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
این مطلب را به اشتراک بگذارید!