با حکم حمید فرمانی ، مدیرعامل شرکت سیدکو ، آقای فریدون  رحمانی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) طی مراسمی با حضور معاونین و اعضاء هیأت مدیره شرکت سیدکو از تلاشهای آقای علی پور نظری در زمان تصدی مدیریت شرکت بین المللی ساروج بوشهر قدردانی و آقای مهندس فریدون رحمانی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد حسین […]